Loại bỏ header, footer khi in trên Web

0
  Đối với tài liệu văn bản Word thì nếu bạn chèn thông tin vào Header và Footer của tài liệu thì các thông tin này mới xuất hiện khi bạn in. Nhưng với tài liệu trên website thì không như vậy mà nội dung thông tin như tiêu đề, đường dẫn (URL) hay thời gian được đưa vào trang in một cách tự động. Rõ ràng điều này là không cần thiết đối với một số tài liệu. Blog tin học sẽ hướng dẫn bạn các bước để loại bỏ các thông tin không cần thiết khi in trên các trình duyệt thông dụng nhất hiện nay như: Firefox, Chrome, IE.

1. Firefox

 • B1: Mở trang web bạn muốn in.
 • B2: Nhấn tổ hợp phím Alt + F chọn Page Setup (Nhấn phím U).
 • B3: Chọn Tab Margins & Header -> Footer.

Loai bo header footer khi in tren web

 • B4: Click vào danh sách thả xuống tại mục Header & Footer và chọn những gì bạn muốn in. Nếu muốn loại bỏ bất kỳ nội dung nào trong header và footer thì bạn chọn –blank– từ trình đơn thả xuống. Bạn hoàn toàn có thể in hoặc loại bỏ thông tin từ bên trái, giữa hoặc bên phải của phần Header và Footer.
 • B5: Click OK.
Ngoài ra, bạn không những có thể chọn hoặc bỏ chọn thông tin cần in trên Firefox mà còn có thể tự định nghĩa thông tin cho Header & Footer cho trang in bằng việc chọn Custom… tại mỗi danh sách thả xuống.

2. Chrome

 • B1: Mở trang web bạn muốn in.
 • B2: Nhấn tổ hợp phím Alt + F -> In.
 • B3: Bỏ chọn Đầu trang và chân trang.

Loai bo header footer khi in tren web

3. Internet Explorer (IE)

 • B1: Mở trang web bạn muốn in.
 • B2: Nhấn tổ hợp phím Alt + F.
 • B3: Chọn Page setup.
 • B4: Click vào danh sách thả xuống tại mục Header & Footer đồng thời chọn những gì bạn muốn in. Tương tự như Firefox, để loại bỏ bất kỳ nội dung nào trong header và footer thì bạn chọn -Empty- từ trình đơn thả xuống. Bạn có thể lựa chọn in hoặc loại bỏ thông tin từ bên trái, giữa hoặc bên phải của phần Header và Footer.

Loai bo header footer khi in tren web

 • B5: Click OK.
Ngoài ra, IE cũng cho phép người sử dụng tự định nghĩa thông tin cho Header và Footer như Firefox.

Leave A Reply