Sao lưu, phục hồi Bookmark trình duyệt

0
 Khi bạn tìm thấy địa chỉ Website hữu ích với bạn và không muốn mất thời gian tìm kiếm cho những lần truy cập sau thì bạn sử dụng công cụ Bookmark trên trình duyệt. Bạn hoàn toàn có thể quản lý, phân loại các địa chỉ Website theo từng lĩnh vực, chủ đề giúp quá trình lưu trữ và tìm kiếm tiện lợi hơn. Nếu bạn muốn khi cài đặt lại máy mà toàn bộ các Bookmark đã lưu không thay đổi thì bạn có thể làm theo các bước hướng dẫn của Blog tin học bởi các trình duyệt cho phép người sử dụng sao lưu và phục hồi những địa chỉ website yêu thích một cách dễ dàng.

1. Trình duyệt Firefox

a. Sao lưu

 • B1: Nhấn tổ hợp phím Alt + B chọn Show All Bookmarks.

Sao luu phuc hoi bookmark trinh duyet

 • B2: Chọn Import and Backup.
 • B3: Hộp thoại xuất hiện. Lựa chọn tên và đường dẫn cần Backup Bookmark. Phần mở rộng mặc định file backup là .json.

Sao luu phuc hoi bookmark trinh duyet

 • B4: Click Save.
Từ giờ trở đi, dù bạn có cài lại máy tính thì danh sách địa chỉ Bookmark Website yêu thích của bạn sẽ không bị mất và có thể phục hồi hoàn toàn lại được.

b. Phục hồi

 • B1: Nhấn tổ hợp phím Alt + B chọnShow All Bookmarks.
 • B2: Chọn Import and Backup.
 • B3: Chọn Restore -> Choose File.

Sao luu phuc hoi bookmark trinh duyet

 • B4: Chọn đến file .json đã lưu trước đó để phục hồi toàn bộ bookmark.
Ngoài ra, Firefox còn cho phép bạn sử dụng lại các Bookmark từ các trình duyệt Chrome, IE bằng việc click Import Data from Another Browser…
Sao luu phuc hoi bookmark trinh duyet

2. Trình duyệt Internet Explorer (IE)

Trong IE, các địa chỉ Website được lưu vào Favorite thay vì gọi là Bookmark như Firefox và Chrome. IE cũng không hỗ trợ việc sao lưu, phục hồi danh sách địa chỉ yêu thích này ngay trên trình duyệt. Tuy nhiên, bạn có thể làm theo cách sau: copy lại thư mục Favorite rồi paste đè thư mục này vào vị trí tương ứng trên hệ điều hành mới khi bạn cài lại hệ điều hành. Vị trí thư mục Favorite tương ứng với các hệ điều hành:
 • Windows XP: C:Document and SettingUserNameFavorites.
 • Windows Vista, Windows 7, Windows 8: C:UsersUserNameFavorites.

Sao luu phuc hoi bookmark trinh duyet

3. Trình duyệt Chrome

Bạn thực hiện các bước sau để sao lưu Bookmark:
 • B1: Nhấn tổ hợp phím Alt + F chọn Bookmarks.
 • B2: Chọn Bookmark Manager.
 • B3: Click chọn Menu Organize -> Export bookmarks to HTML file.

Sao luu phuc hoi bookmark trinh duyet

 

 • B4: Lưu lại tên file HTML tại vị trí bạn mong muốn.

Bạn lưu ý rằng đuôi mở rộng trong Firefox là .json còn trong Chrome là .html. Để phục hồi Bookmark, bạn cũng làm tương tự các bước trên nhưng khi chọn Organize thì chọn tiếp Import bookmarks from HTML file và đến file .html đã lưu trước đó.

Leave A Reply